رکورد مورد نظر در اين رده نيست
مشکلی در بارگزاری صفحه وجود دارد

 
نشریات بخش نفت و گاز
هفتگی ماهیانه
 


 

12 ژانویه 2018

شاخص قیمت قیمت دلار/بشکه تغییرات دلار/بشکه
سبد اوپک
دبلیو تی آی 64.30 0.50
برنت 69.97 0.70
دبی 66.17 0.19
عمان 66.54 0.11
گاز طبیعی* NA -
*دلار/میلیون بی تی یو             منبع: دبیرخانه اوپک

 خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (mopguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما