نشریات بخش نفت و گاز
هفتگی ماهیانه
 


 

16 فوریه 2018

شاخص قیمت قیمت دلار/بشکه تغییرات دلار/بشکه
سبد اوپک
دبلیو تی آی 61.68 0.34
برنت 63.97 1.11
دبی 61.68 0.00
عمان 61.53 0.00
گاز طبیعی* NA -
*دلار/میلیون بی تی یو             منبع: دبیرخانه اوپک

 خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (mopguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما