رکورد مورد نظر در اين رده نيست
مشکلی در بارگزاری صفحه وجود دارد

 
نشریات بخش نفت و گاز
هفتگی ماهیانه
 


 

15 ژوئن 2018

شاخص قیمت قیمت دلار/بشکه تغییرات دلار/بشکه
سبد اوپک
دبلیو تی آی 65.06 1.83
برنت 71.71 2.70
دبی 74.33 0.00
عمان 74.40 0.00
گاز طبیعی* NA -
*دلار/میلیون بی تی یو             منبع: دبیرخانه اوپک

 خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (mopguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما