نشریات بخش نفت و گاز
هفتگی ماهیانه
 


 

20 اکتبر 2017

شاخص قیمت قیمت دلار/بشکه تغییرات دلار/بشکه
سبد اوپک
دبلیو تی آی 51.47 0.18
برنت 57.89 0.36
دبی 55.38 0.26
عمان 55.21 0.37
گاز طبیعی* NA -
*دلار/میلیون بی تی یو             منبع: دبیرخانه اوپک

 خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (mopguest)


مجری سایت : شرکت سیگما