نشریات بخش نفت و گاز
هفتگی ماهیانه
 


 

20 آوریل 2018

شاخص قیمت قیمت دلار/بشکه تغییرات دلار/بشکه
سبد اوپک
دبلیو تی آی 68.38 0.09
برنت 73.74 1.19
دبی 70.33 0.48
عمان 70.38 0.48
گاز طبیعی* NA -
*دلار/میلیون بی تی یو             منبع: دبیرخانه اوپک

 خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (mopguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما