نشریات بخش نفت و گاز
روزانه هفتگی ماهیانه
 


 

14 اوت 2018

شاخص قیمت قیمت دلار/بشکه تغییرات دلار/بشکه
سبد اوپک
دبلیو تی آی 67.04 0.16-
برنت 70.87 0.01-
دبی 71.85 0.48+
عمان 72.11 0.53+
گاز طبیعی* NA -
*دلار/میلیون بی تی یو             منبع: دبیرخانه اوپک

 خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (mopguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما