يكشنبه 26 آذر 1391

   وزارت نفت ج.ا.ایران

 http://www.mop.ir

   شرکت ملی نفت ایران

 http://www.nioc.ir

   پست الکترونیکی شرکت ملی نفت ایران

 https://mail.nioc.ir/owa

   سازمان کشورهای صادر کننده نفت (OPEC)

http://www.opec.org

   پیوندهای مرتبط با (OPEC)

http://www.opec.org/opec_web/en/360.htm

   مجمع جهانی انرژی (IEF)

http://www.ief.org

   طرح ابتکاری داده‌های نفتی مشترک (JODI)

http://www.jodidata.org

   پیوندهای مرتبط با (IEF)

http://www.ief.org/news-events/full-events-list.aspx

   مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF)

http://www.gecf.org

   پیوندهای مرتبط با (GECF)

http://www.gecf.org/gecfmembers

   مدیریت اطلاعات انرژی امریکا (EIA)

http://www.eia.doe.gov

   آژانس بین المللی انرژی (IEA)

http://www.iea.org

   مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی (IIES)

http://www.iies.org

   پژوهشگاه صنعت نفت

http://www.ripi.ir

   پیوندهای مرتبط با وزارت نفت ایران

http://www.nioclibrary.ir

 
نشریات بخش نفت و گاز
هفتگی ماهیانه
 


 

16 نوامبر 2017

شاخص قیمت قیمت دلار/بشکه تغییرات دلار/بشکه
سبد اوپک 59.98 0.19
دبلیو تی آی 55.14 0.19
برنت 61.22 0.11
دبی 60.33 0.32
عمان 60.34 0.35
گاز طبیعی* NA -
*دلار/میلیون بی تی یو             منبع: دبیرخانه اوپک

 خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (mopguest)


مجری سایت : شرکت سیگما