نشریات بخش نفت و گاز
هفتگی ماهیانه
 


 

16 مارس 2018

شاخص قیمت قیمت دلار/بشکه تغییرات دلار/بشکه
سبد اوپک
دبلیو تی آی 62.34 1.15
برنت 64.45 0.93
دبی 61.63 0.11
عمان 62.51 0.30
گاز طبیعی* NA -
*دلار/میلیون بی تی یو             منبع: دبیرخانه اوپک

 خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (mopguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما