بالادستی نفت
  نسخه قابل چاپ
   
  نشریات بخش نفت و گاز
  نفت خام هفتگی ماهیانه گاز
   


   

  15 فوریه 2019

  شاخص قیمت قیمت دلار/بشکه تغییرات دلار/بشکه
  سبد اوپک 64.87 0.59+
  دبلیو تی آی 55.59 1.18+
  برنت 65.78 1.87+
  دبی 65.15 0.11-
  عمان 65.42 0.17-
  گاز طبیعی* NA -
  *دلار/میلیون بی تی یو             منبع: دبیرخانه اوپک