بالادستی نفت
  نسخه قابل چاپ
   
  نشریات بخش نفت و گاز
  روزانه هفتگی ماهیانه گاز
   


   

  7 دسامبر 2018

  شاخص قیمت قیمت دلار/بشکه تغییرات دلار/بشکه
  سبد اوپک 59.20 0.41+
  دبلیو تی آی 52.61 1.12+
  برنت 61.48 4.26+
  دبی 58.30 1.44-
  عمان 58.79 1.38-
  گاز طبیعی* NA -
  *دلار/میلیون بی تی یو             منبع: دبیرخانه اوپک