نشریات بخش نفت و گاز
هفتگی ماهیانه
 


 

15 سپتامبر 2017

شاخص قیمت قیمت دلار/بشکه تغییرات دلار/بشکه
سبد اوپک
دبلیو تی آی 49.89 0.00
برنت 56.63 0.14
دبی 53.59 0.02
عمان 54.03 0.09
گاز طبیعی* NA -
*دلار/میلیون بی تی یو             منبع: دبیرخانه اوپک

 خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (mopguest)


مجری سایت : شرکت سیگما