شنبه 23 آذر 1398   02:51:42
اضافه شدن برزيل به اوپك با حدود 3 م.ب.ر توليد نفت خام ، باعث خواهد شد تا سهم از دست رفته اوپك در بازار جهاني نفت تا حدود زيادي جبران شود پیوند متن گزارش
تعداد بازديد اين صفحه: 3