جمعه 30 اردیبهشت 1401   22:05:09
پیشرفت هند در اجرای برنامه اقدام اقلیمی، قابل توجه است و می‌تواند الگویی برای جهان باشد پیوند متن گزارش