جمعه 30 اردیبهشت 1401   20:36:59
پیشرفت هند در اجرای برنامه اقدام اقلیمی، قابل توجه است و می‌تواند الگویی برای جهان باشد پیوند متن گزارش