جمعه 21 مرداد 1401   16:30:34
در سیزدهمین نشست گفتگوی اقلیمی پترزبرگ، مقامات 40 کشور، در مورد بحران اقلیمی و انرژی جهان گفتگو کردند پیوند متن گزارش