دوشنبه 15 خرداد 1402   16:34:28
معرفی 9 شخصیت موثر در اجلاس کاپ 27 که دستورکار اقلیمی جهان را شکل خواهند داد پیوند متن گزارش