دوشنبه 15 خرداد 1402   17:13:32
با اعمال طرح سقف قیمت نفت، تعداد نفتکش هایی که مایل به انتقال نفت روسیه هستند، کاهش می یابد پیوند متن گزارش