جمعه 21 مرداد 1401   17:10:45
متوسط قیمت کربن اروپا در هفته گذشته، با افزایش جزئی در سطح 83.72 یورو در هر تن قرار گرفت پیوند متن گزارش