پنجشنبه 26 فروردین 1400   09:33:00
هند می‌گوید نباید از کشورهای در حال توسعه بخواهند که اهداف خالص انتشار صفر کربن برای خود تعیین کنند <a href="https://opec.mop.ir/portal/file/?391434/wec-80-14000118.pdf">پیوند متن گزارش</a>