پنجشنبه 26 فروردین 1400   10:21:51
برنامه زیرساختی دو تریلیون دلاری بایدن، سرانجام پرداختن به بحران اقلیمی را به سطح ملی آمریکا می‌رساند پیوند متن گزارش