دوشنبه 15 خرداد 1402   17:03:35
کشورهای اتحادیه اروپا هنوز ۷ ماه فرصت دارند تا به تعهدات خود عمل کنند و طی این مدت به دنبال مبادی وارداتی جایگزین خواهند بود پیوند متن گزارش
بيشتر