چهارشنبه 8 بهمن 1399   11:23:29
شرکت‌های اصلی نفت و گاز جهان متعهد به چارچوب نظارت، گزارش‌دهی و کاهش انتشار متان شدند پیوند متن گزارش