چهارشنبه 8 بهمن 1399   11:02:05
روسیه در برابر اتخاذ اهداف سخت‌تر اقلیمی به‌واسطه بهره‌برداری از گاز قطب شمال مقاومت می‌کند <a href="https://opec.mop.ir/portal/file/?386382/wec-63-040999.pdf">پیوند متن گزارش</a>