چهارشنبه 5 آذر 1399   02:12:13
پیشرفت‌های حاصله در دستیابی به واکسن کرونا که در صورت دستیابی افراد بیشتر در جهان به این واکسن، افزایش تقاضا برای فرآورده‌های نفتی، به ویژه سوخت‌های مخصوص حمل و نقل را افزایش خواهد داد، باعث تقویت قیمت‌های نفت شده است پیوند متن گزارش