چهارشنبه 8 بهمن 1399   11:18:45
دوازده کشوری که از سهمیه خود در بیانیه همکاری فراتر رفته اند که در مجموع طی ماه های مه الی اکتبر 2020 معادل 400 هزار بشکه در روز مازاد تولید داشته اند <a href="https://opec.mop.ir/portal/file/?386351/d343-0903-99.pdf">پیوند متن گزارش</a>