جمعه 21 مرداد 1401   15:43:40
متوسط قیمت کربن اروپا در هفته گذشته، با کاهش ناچیز در سطح 83.54 یورو در هر تن قرار گرفت پیوند متن گزارش