دوشنبه 15 خرداد 1402   15:49:42
تولیدکنندگان نفت حاشیه‌ی جنوبی خلیج فارس در اجلاس کاپ 27، بر مبنای انرژی کم‌کربن موضع‌گیری می‌کنند پیوند متن گزارش