دوشنبه 15 خرداد 1402   16:48:17
تولیدکنندگان نفت حاشیه‌ی جنوبی خلیج فارس در اجلاس کاپ 27، بر مبنای انرژی کم‌کربن موضع‌گیری می‌کنند پیوند متن گزارش
بيشتر