سه‌شنبه 14 تیر 1401   22:54:47
دور جدید مذاکرات اقلیمی سازمان ملل در بن، با «نفاق» کشورهای توسعه‌یافته، بدون نتیجه پایان یافت پیوند متن گزارش