جمعه 30 اردیبهشت 1401   21:19:25
کاهش تولید نفت خام روسیه به طور مستقیم به مفهوم کاهش صادرات نفت خام این کشور نیست پیوند متن گزارش