جمعه 30 اردیبهشت 1401   22:11:20
کاهش تولید نفت خام روسیه به طور مستقیم به مفهوم کاهش صادرات نفت خام این کشور نیست پیوند متن گزارش