چهارشنبه 8 بهمن 1399   11:27:05
اجلاس سران گروه بیست بر انتقال انرژی بر محورهای امنیت انرژی، بهره‌وری اقتصادی، محیط‌زیست و ایمنی تأکید کرد پیوند متن گزارش