جمعه 21 مرداد 1401   15:46:08
صدور مجوز ساخت نیروگاه‌های زغال‌سنگی در چین به‌دلیل غلبه موضوع امنیت انرژی بر اقلیم افزایش یافت پیوند متن گزارش