جمعه 21 مرداد 1401   17:21:58
تعیین و اجرای اهداف خالص انتشار صفر شرکت‌ها، کمکی به کاهش تغییر اقلیم نمی‌کند پیوند متن گزارش