جمعه 21 مرداد 1401   15:55:12
تعیین و اجرای اهداف خالص انتشار صفر شرکت‌ها، کمکی به کاهش تغییر اقلیم نمی‌کند پیوند متن گزارش