جمعه 30 اردیبهشت 1401   22:18:30
متوسط هفتگی کربن اروپا در هفته گذشته، با اندکی کاهش در سطح 78.61 یورو در هر تن قرار گرفت پیوند متن گزارش