جمعه 21 مرداد 1401   17:13:04
سرمایه‌گذاری بی‌سابقه در انرژی پاک، نقش عمده در رشد مورد انتظار 8 درصدی سرمایه‌گذاری جهانی انرژی در سال 2022 دارد پیوند متن گزارش