جمعه 21 مرداد 1401   15:42:49
سرمایه‌گذاری بی‌سابقه در انرژی پاک، نقش عمده در رشد مورد انتظار 8 درصدی سرمایه‌گذاری جهانی انرژی در سال 2022 دارد پیوند متن گزارش