دوشنبه 15 خرداد 1402   16:08:04
رییس‌جمهور آمریکا، 3 استراتژی برای کاهش قیمت‌های نفت دارد پیوند متن گزارش