دوشنبه 15 خرداد 1402   17:09:10
رییس‌جمهور آمریکا، 3 استراتژی برای کاهش قیمت‌های نفت دارد پیوند متن گزارش
بيشتر