جمعه 21 مرداد 1401   17:22:44
بر اساس برآورد ویتول تقریباً نیمی از صادرات نفت روسیه در ماه ژوئن به سمت شرق است و افزایش فشار توسط کشورهای غربی و به ویژه اروپا این حجم را افزایش خواهد داد. در چنین شرایطی اروپا باید سوخت دیزل خود را از منابعی دیگر در خاورمیانه تأمین کند پیوند متن گزارش