پنجشنبه 26 فروردین 1400   09:55:19
کشورهای عضو اوپک نه تنها دارای ظرفیت تولید مازاد قابل توجهی در شرایط فعلی هستند که می‌تواند به سرعت وارد بازار نفت شود، بلکه در قیمت‌های پایین، سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی این کشورها همچنان اقتصادی است پیوند متن گزارش