سه‌شنبه 14 تیر 1401   23:35:31
گلدمن ساکس متوسط قیمت برنت را برای ماه‌های ژوئیه تا سپتامبر ۱۴۰ دلار در هر بشکه پیش‌بینی کرده که ۱۰ دلار در هر بشکه نسبت به برآورد قبلی این موسسه بالاتر است پیوند متن گزارش