جمعه 21 مرداد 1401   17:03:39
رهبران گروه هفت علی‌رغم تعهدات اقلیمی قبلی، از سرمایه‌گذاری در گاز حمایت کردند پیوند متن گزارش