جمعه 21 مرداد 1401   15:35:14
رهبران گروه هفت علی‌رغم تعهدات اقلیمی قبلی، از سرمایه‌گذاری در گاز حمایت کردند پیوند متن گزارش