جمعه 21 مرداد 1401   17:21:13
راهبرد اقلیم و انرژی اروپا به طرز نگران‌کننده‌ای دوقطبی شده است پیوند متن گزارش