جمعه 21 مرداد 1401   15:54:30
راهبرد اقلیم و انرژی اروپا به طرز نگران‌کننده‌ای دوقطبی شده است پیوند متن گزارش