پنجشنبه 26 فروردین 1400   08:55:15
آمارهای منتشر شده در خصوص تولید نفت خام عربستان در ماه فوریه نشان می‌دهد که تولید این کشور به 8/3 م.ب.ر رسیده و صادرات نفت خام عربستان با ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش به 5/72 م.ب.ر رسیده است پیوند متن گزارش