چهارشنبه 8 بهمن 1399   11:36:26
بر اساس محاسبات اولیه نقطه سر به سری برای شرکتهای نفتی آمریکا به منظور حفظ تولید نفت، حداقل معادل با ۳۳ دلار در هر بشکه برآورد شده است پیوند متن گزارش