جمعه 21 مرداد 1401   17:43:42
متوسط قیمت کربن اروپا در هفته گذشته، با کاهش قابل توجه در سطح 80.21 یورو در هر تن قرار گرفت پیوند متن گزارش