جمعه 21 مرداد 1401   16:20:58
متوسط قیمت کربن اروپا در هفته گذشته، با کاهش قابل توجه در سطح 80.21 یورو در هر تن قرار گرفت پیوند متن گزارش