متون عمومی
چهارشنبه 8 بهمن 1399

بایدن با صدور فرمان بازگشت آمریکا به موافقت‌نامه پاریس، صنعت نفت این کشور را محدود می‌کند.  
  • بازگشت به موافقت‌نامه پاریس اولین فرمان اجرایی بایدن چند ساعت بعد از مراسم تحلیف بود که نشان از عزم وی برای تغییر عمده در سیاست‌های اقلیمی آمریکا است.
  • با وجود تقسیمات سیاسی در ایالات متحده، مخالفت شرکت‌های سوخت فسیلی و شرکای بین‌المللی تغییر سیاست‌های اقلیمی آمریکا با موانع متعددی مواجه است.


انتشار جهانی دی‌اکسیدکربن برحسب مناطق جهان طی 2019-2009 (میلیون تن)تولید و صادرات هیدروژن سبز در دستورکار برخی از کشورهای نفتی است.  
  • کانادا یکی از بزرگ‌ترین کارخانه تولید هیدروژن سبز جهان را با ظرفیت تولید 11100 تن در سال احداث می‌کند.  
  • شرکت نفت ابوظبی اعلام كرد كه این شركت با صندوق سرمایه‌گذاری مبادالا برای تولید هیدروژن سبز امضا کرده است.
  • عربستان سعودی به دنبال تبدیل شدن به بزرگت‌ترین صادرکننده هیدروژن است.

سازمان ملل: هزینه‌های سازگاری با تغییر اقلیم مورد نیاز کشورهای در حال توسعه 70 میلیارد دلار در سال است.    
  • انتظار می‌رود هزینه‌های سازگاری مورد نیاز کشورهای درحال توسعه در سال 2030 به 140 تا 300 میلیارد دلار برسد.
  • بودجه‌ی سازگاری اختصاص یافته از طریق کنوانسیون تغییر اقلیم، فقط 1/25 میلیارد دلار در سال بوده است.
  • از سال 2006 تاکنون نیمی از 400 پروژه سازگاری صندوق‌های اقلیمی در کشورهای کمترتوسعه‌یافته و 15 درصد در کشورهای کوچک جزیره‌ای اجرا شده است.
  • نتایج اجرای برنامه‌های سازگاری مانند کاهش آسیب‌پذیری مشهود نیست.